Finnk.dk

Fotografi

Lys, skygge og vinkler er hovedelementerne i mine billeder.
 
Skriv endelig en besked, hvis du har noget på hjerte.
 
Finn k
 

Photography

Light, shadows and angles are the main parts in my pictures.
 
Do write a note, if you have something to tell me.
 
Finn k
Finn Kjeldsen